Avfallshåndtering

Det er ikke alle som følger reglene for avfallshåndtering til tross for at vi har informert om dette flere ganger. Av og til flyter det av søppel i avfallsskuret, og Eiendomsgruppen har måttet få en person til å holde orden. Det burde vært fullstendig unødvendig. Reglene er at restavfall skal pakkes i en vanlig handlepose og kastes i avfallsbeholdere merket «Mat- og restavfall». Matavfall skal pakkes i grønn pose og kastes i samme container. Papp, papir og drikkekartonger kastes i avfallsbeholder merket «Papp, papir og drikkekartonger». Plast skal pakkes i gjennomsiktige plastsekker (som er plassert ved heisene sammen med grønne poser) og kastes i den hvite containeren ved siden av skuret. Et permanent avfallssystem er ventet i løpet av vinteren.

 

Garasjeporten

Det har vært flere tilfeller der biler har kommet for nær porten og gjort skade slik at vi har måttet skifte bunnpanelet. Et overvåkingskamera er nå flyttet og plassert slik at det bedre overvåker inn- og utkjøring. Bileiere som skader porten, vil heretter bli fakturert for kostnader til reparasjon.

 

Strømtyveri

Det er rapportert om elbiler som lader bilene fra sameiets strømuttak. Dersom noen av dere oppdager dette, vil vi be om at dere gir beskjed til styret.

 

Med vennlig hilsen

styret i Quadraturen Boligsameie

Per Nørgaard

styreleder