Ventilasjonsfiltre. Nye ventilasjonsfiltre vil bli levert og festet til dørhåndtakene torsdag førstkommende. Husk å restarte ventilasjonen etter skiftet.

 

Rotter i oppbevaringsbod. Styret har fått Atech til å rydde en av bodene under Q5 som var full av søppel pluss et rottereir. Anticimex hadde befaring i bygget i går og satte ut feller i den nevnte boden. Rotter og mus tiltrekkes av mat. Derfor må dere ikke oppbevare noe slik i bodene.

 

NB! Brudd på reglene om avfallshåndtering. Beboere i Quadraturen benytter skuret bak Obs og fellesrommene som en vanlig søppelplass, der de kaster alt mulig. Styret kan snart ikke lenger håndtere dette, og dere som mottar denne e-posten, må ta ansvar. Dere kan ikke bare overlate problemet til styret. Selv om dere ikke selv bryter ordensreglene, er dere ansvarlig for hva utleierne gjør. Dere må være nøyere med hvem dere leier ut til og sørge for at leietakerne blir gjort kjent med ordensreglene. Vi har begynt å fakturere beboere for kostnader vi har med opprydding og bortkjøring av avfall. Men det er ikke alltid vi finner ut hvem det er, så hvis dere ser noen som bryter reglene om avfallshåndtering, må dere si ifra til styret. Det er en skam at vi har beboere som ikke forholder seg til ordensreglene. Quadraturen får et dårlig rykte, og det påvirker verdien på boligene. Det kan ikke fortsette på denne måten.

 

Styret i Quadraturen Boligsameie

 

Per Nørgaard

Styreleder