Vi har lagt ut brukerhåndboken til leilighetene tilgjengelig på nettsiden.

Brukerhåndboken fulgte med hver leilighet ved salg fra utbygger.

Den er fra 2018 og noe informasjon kan være utdatert. Men den inneholder fortsatt mye informasjon om de tekniske installasjonene i leilighetene og bruksanvisning til disse. Tegninger og energimerking til hver enkelt leilighet følger ikke med.

Brukerhåndboken ligger her.