Det er nå opprettet hjemmeside for sameiet. På hjemmesiden vil det bli publisert informasjon som er aktuelt for beboerne i sameiet.

Hjemmesiden vil også vise gjeldende vedtekter, ordensregler og kontaktinformasjon til styret.