Det har igjen vært vannlekkasje i garasjen etter et voldsomt regnvær, og vann har kommet inn i bodområdet i Q4 og Q5. Vi vil be om at de som har boder i dette området, sjekker om det har blitt skade på eiendeler i bodene og finne ut om dette eventuelt dekkes av innboforsikringen.

 

Dette er fjerde gang det har vært vannlekkasje i garasjen på ett år, og det kan ikke fortsette slik. Styret har meldt til Eiendomsgruppen om at det må gjøres tiltak slik at det ikke skjer på nytt. Rørlegger har vært i Quadraturen og festet rørkoblingene bedre. Styret vil følge opp og sjekke at dette forhåpentlig er en varig løsning.

 

Med vennlig hilsen

 

styret i Quadraturen Boligsameie

v/ styreleder Per Nørgaard